30 Березня 2021 р.

Податковий розрахунок з 1 квітня 2021 року

news-img1

Починаючи із звітності за І квартал 2021 року платники податків подаватимуть об’єднану форму із ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Оновлена форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок), яка фактично поглинула форму № 1ДФ та таблиці звіту з ЄСВ, затверджена наказом Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773.

Нові форми електронних документiв для об’єднаної звітності із ПДФО та ЄСВ мають наступні чар-коди:

– J0500106 із додатками J0510106, J0510206, J0510306, J0510406, J0510506, J0510606 для юридичних осіб.

– F0500106 із додатками F0510106, F0510406, F0510506, F0510606 для ФОП.

Термiни подання – щоквартально окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 днів після звітного кварталу (тобто за I квартал,  II квартал, III квартал та IV квартал), починаючи з 01.04.2021 року. Окремий Розрахунок за календарний рік не подається.

Розрахунок подається за основним місцем обліку.


З чого складається Податковий розрахунок?

ДПС акцентує увагу, що форма Розрахунку складається із заголовної (загальної) частини, у якій вказуються відомості про роботодавця, його працівників (інших фізичних осіб – платників податку) та про склад Розрахунку, основної (розрахункової) таблиці, яка складається з трьох розділів, а саме: I «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу», II «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску  за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової служби)» та III «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків – вихователів та прийомних батьків в розрізі місяців звітного кварталу».

 Розрахунок має шість додатків, які є невід’ємною його частиною, і подаються до контролюючого органу у складі такого Розрахунку:

 • «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (Д1, додаток 1);

 • «Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або у разі народження дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства» (Д2, додаток 2);

 • «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу» (Д3, додаток 3);

 • «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (4ДФ, додаток 4);

 • «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби» (Д5, додаток 5);

 • «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» (Д6, додаток 6).

Як зазначає ДПС всі реквізити Розрахунку та додатків є обов’язковими для заповнення.


Яка кількість Додатків може міститися в пакеті?

В пакеті може бути:

 • один файл основного документу;

 • не більше трьох файлів з додатком 1 до Розрахунку. Кожний файл містить відомості за один місяць кварталу. Кожний місяць кварталу представлений тільки одним файлом;

 • не більше трьох файлів з додатком 2 до Розрахунку. Кожний файл містить відомості за один місяць кварталу. Кожний місяць кварталу представлений тільки одним файлом;

 • не більше трьох файлів з додатком 3 до Розрахунку. Кожний файл містить відомості за один місяць кварталу. Кожний місяць кварталу представлений тільки одним файлом;

 • не більше трьох файлів з додатком 4 до Розрахунку. Кожний файл містить відомості за один місяць кварталу. Кожний місяць кварталу представлений тільки одним файлом;

 • не більше одного файлу з додатком 5 до Розрахунку;

 • не більше трьох файлів з додатком 6 до Розрахунку. Кожний файл містить відомості за один місяць кварталу. Кожний місяць кварталу представлений тільки одним файлом.

Розділ I Розрахунку «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу» нагадує таблицю 1 Звіту з ЄСВ.

Цей розділ містить інформацію в розрізі місяців звітного кварталу щодо сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, винагороди за договорами цивільно-правового характеру, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, сум ЄСВ залежно від ставок та інші подібні показники. У рядку 8 відображається загальна сума внеску, що підлягає сплаті за звітний квартал.

Звертаємо увагу, що цей розділ містить рядок 5 «Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 5.1)», у якому відображається сума самостійно нарахованої платником ЄСВ пені у звітному кварталі (у рядку 5.1 – за місяцями звітного кварталу).


Особливості заповнення Додатків:

Додаток 1 (Д1) «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» практично є аналогом таблиці 6 Звіту з ЄСВ.

Найбільш суттєва різниця полягає у тому, що таблиця додатку Д1 містить графу 25 «Ознака (0, 1)», у якій відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака «1», якщо рядок потрібно виключити. Графа 25 заповнюється тільки для «Звітного нового» (при коригуванні сум внеску та реквізитів) та «Уточнюючого» (виключно при коригуванні реквізитів) додатку. Тобто тепер маємо уніфікацію порядку виправлення помилок з ЄСВ, ПДФО та військового збору (виправлення помилок буде здійснюватися як у формі № 1ДФ).

Відповідно до п.1 розділу IV Порядку № 4 додаток Д1 призначений для щоквартального формування платниками ЄСВ щодо кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у розрізі місяців звітного кварталу.

Отже, за звітний квартал потрібно подавати три додатка Д1 – за перший, другий та третій місяць такого кварталу (у рядку 02 додатку вказується номер місяця у звітному кварталі – цифрове значення від 1 до 3).

Якщо платник ЄСВ у звітному кварталі не використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством – додаток Д1 за такий квартал не подається.

Додаток 4 (4ДФ) «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» нагадує форму № 1ДФ.

Проте, у цьому додатку передбачено персоніфіковане відображення не тільки сум ПДФО, а й військового збору. Тобто базу оподаткування, відповідні суми ПДФО та військового збору необхідно вказувати для кожної фізичної особи.

Також зазначимо, що за звітний квартал потрібно подавати три додатка 4ДФ – за перший, другий та третій місяць такого кварталу.

Додаток 5 (Д5) «Відомості про трудові відносини та період проходження військової служби» багато в чому нагадує таблицю 5 Звіту з ЄСВ, але з деякими особливостями.

Так, у таблиці додатку Д5 з’явилися графи:

11 «Внутрішній сумісник (1 – так, 0 – ні)»;

12 «Переведено, призначено на іншу посаду або роботу, переміщено до іншого підрозділу (1 – так, 0 – ні)».

До того ж додані нові підстави для подання додатку Д5: особу переміщено з одного структурного підрозділу до іншого, переведено на іншу постійну посаду або роботу у того самого платника ЄСВ; особу призначено на нову посаду.

Додаток 6 (Д6) «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» так само, як і таблиця 7 Звіту з ЄСВ, призначений для визначення платником ЄСВ періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або професійною діяльністю.

Новою є графа 17 «Ознакa (0, 1)» у таблиці додатку Д6, яка призначена для виправлення помилок. Цей додаток також подається окремо за кожен місяць звітного кварталу .


Яким чином ВПП подає Розрахунок за не уповноважений відокремлений підрозділ?

В своїй консультації ДПС зазначила, що у разі, якщо відокремлений підрозділ великого платника податків (далі – ВПП) не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок на доходи фізичних осіб до бюджету, то Розрахунок за такий підрозділ подає ВПП до міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП за основним місцем обліку.

Тобто, за кожну філію юридична особа подає за основним місцем обліку окремий Розрахунок із зазначенням відповідного коду території згідно Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі – Кодифікатор), назви філії та інформації у додатках 4ДФ з даними тільки по працівникам цієї філії.


Який код адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад зазначати?

У зв’язку з прийняттям Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX “Про утворення та ліквідацію районів” КОАТУУ втратив актуальність. Міністерством розвитку громад та територій розроблено та затверджено Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (наказ від 26.11.2020 № 290 зі змінами, внесеними наказом від 12.01.2021 № 3), який відповідає чинному законодавству і запроваджується на заміну КОАТУУ.

Тож при заповненні Розрахунку слід використовувати коди з Кодифікатора.

Вас може зацікавити