Політика конфіденційності персональних даних


Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт https://art-zvit.com.ua/uk/, (далі – art-zvit.com.ua) розташований на доменному імені art-zvit.com.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту art-zvit.com.ua (а також його субдоменів), його програм та його продуктів.
1. Визначення термінів
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. « Адміністрація сайту » (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом https://art-zvit.com.ua/uk/, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується певної особи (суб’єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова вимога для оператора або іншої особи, яка отримала доступ до персональних даних. Головна ціль цієї вимоги полягає у тому, щоб не допустити поширення персональних даних користувачів без їх згоди або наявності іншого законного підстави.
1.1.5. «Сайт art-zvit.com.ua» – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальним адресою (URL):
https://art-zvit.com.ua/uk/ , а також його доменах.
1.1.6. «Субдомени» – це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту art-zvit.com.ua, а також інші тимчасові сторінки на яких вказана контактна інформація Адміністрації
1.1.5. «Користувач сайту art-zvit.com.ua» (далі Користувач) – особа, яка має доступ до сайту art-zvit.com.ua, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту art-zvit.com.ua.
1.1.7. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.8. «IP-адреса» – унікальний адрес вузла в комп’ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ до art-zvit.com.ua.
2. Загальні положення
2.1. Використання сайту art-zvit.com.ua Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту art-zvit.com.ua.
2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується до сайту art-zvit.com.ua. Art-zvit.com.ua не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на сайті art-zvit.com.ua.
2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.
3. Предмет політики конфіденційності
3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен надати Адміністрації при реєстрації на сайті art-zvit.com.ua або при підписці на інформаційну e-mail розсилку.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті art-zvit.com.ua і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)
3.3. Art-zvit.com.ua захищає дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:
– IP адреса;
– інформація з cookies;
– інформація про браузер
– час доступу;
– реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту , що вимагають авторизації.
3.3.2. Art-zvit.com.ua здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.
4. Цілі збору персональної інформації користувача
4.1. Адміністрація може використовувати персональні дані Користувача в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті art-zvit.com.ua для його подальшої авторизації.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних сайту art-zvit.com.ua.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту art-zvit.com.ua, обробки запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту art-zvit.com.ua, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача по електронній пошті.
4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту art-zvit.com.ua.
4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, новин та інших відомостей від імені сайту art-zvit.com.ua.
5. Способи і терміни обробки персональної інформації
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.
5.3. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.4. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
6. Права та обов’язки сторін
6.1. Користувач має право:
6.1.1. Приймати рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту art-zvit.com.ua, і давати згоду на їх обробку.
6.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.1.3. Користувач має право на отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене законом. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію за зазначеною E-mail адресою.
6.2. Адміністрація зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошуючи її без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами, надані персональні дані Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
7. Відповідальність сторін
7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до чинного законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Ресурсу.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, враховуючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.
7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т. ін.), до якої він може мати доступ як до частини сайту art-zvit.com.ua, несе особа, яка надала таку інформацію.
7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту art-zvit.com.ua, може бути об’єктом інтелектуальної власності, права на яку захищені і належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті art-zvit.com.ua.
7.6. У відношення текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на сайті art-zvit.com.ua) допускається їх поширення за умови, що буде дано посилання на сайті art-zvit.com.ua.
7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті art-zvit.com.ua або переданих через нього.
7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливості використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонований доступ до комунікацій Користувача; заяву або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.
7.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті art-zvit.com.ua, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.
8. Вирішення спорів
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово або в електронному вигляді, повідомляє заявника про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні згоди, суперечка буде передана на розгляд до Арбітражного суду.
8.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.
9. Додаткові умови
9.1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті art-zvit.com.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: help@am-soft.ua