30 Березня 2021 р.

Подання річної фінансової звітності за 2020 рік, складеної на основі Таксономії UA МСФЗ XBRL

news-img1

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), керуючись повідомленням Комітету з управління Системою фінансової звітності (СФЗ) від 30.12.2020 року, оприлюдненим на сайті СФЗ https://frs.gov.ua, в межах своїх повноважень повідомляє, що відповідно до ч. 5 ст. 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996) складати і подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі – повинні підприємства, зазначені у частині другій цієї статті Закону.

Першим звітним періодом, за який підприємства, що зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2020 рік. (п. 1-1 р. V «Прикінцеві положення» Закону № 996).

Враховуючи викладене, НКЦПФР повідомила, що з метою отримання можливості подання фінзвітності у форматі іXBRL, підприємствами здійснюються реєстраційні процедури у Центрі збору фінансової звітності (портал «Реєстрація суб’єктів звітування»).

Кампанія з подання підприємствами фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ, за 2020 рік, може бути розпочата лише після оновлення електронного формату Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020, яке проводиться спільно з Проєктом EU-FAAR, Міністерством фінансів України, Комісією та Національним банком України.

Про встановлені терміни подання річної фінансової звітності за 2020 рік та проміжної фінансової звітності у 2021 році в форматі UA XBRL МСФЗ до Центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності» суб’єктів господарювання буде повідомлено додатково.

Як повідомляє НКЦПФР, за несвоєчасне подання у 2021 фінансової звітності за 2020 рік та проміжної фінансової звітності 2021 року в форматі UA XBRL МСФЗ до Центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності», не будуть застосовуватися заходи впливу до суб’єктів звітування.

При цьому, залишаються чинними вимоги нормативно-правових актів НКЦПФР щодо подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів.

Довідкова інформація:

  • відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419, фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінзвітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до Центру збору фінансової звітності, операційне управління, яким здійснюється НКЦПФР, з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.
  • наказом Мінфіну від 13.11.2020 р. №709 затверджено переклад Таксономії фінзвітності за МСФЗ (офіційний переклад версії базової Таксономії 2020 року), випущеної Фондом міжнародних стандартів фінансової звітності (м. Лондон, Велика Британія) та установлено, що фінансова звітність на основі Таксономії фінзвітності за МСФЗ складається та подається в єдиному електронному форматі із застосуванням розширюваної мови ділової звітності (XBRL). На інформаційному сайті https://frs.gov.ua розміщено відповідні посилання.

Вас може зацікавити