2 Липня 2018 р.

Арт-звіт плюс версія 5.2.2

Шановні користувачі!

 

Повідомляємо Вам, що оновилася версія КП Арт-Звіт Плюс, актуальна версія 5.2.2

———————–

Зміни у версії 5.2.2:

———————-

Додано функціонал:

Нова версія звіту J/F0200120 – Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками та довідкою)

Реалізовано можливість автозаповнення на основі ПН/РК для J/F0299320 – Додаток 6. Довідка подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів

Для додатків F/J0215120, J0200520, F0200420 податкової декларації з ПДВ реалізовано відображення довідника ПН, які автоматочно включені до таблиці 1, з метою їх вибору та подальшого заповнення таблиці 1.1 даними із довідника ПН

Реалізовано можливість автозаповнення на основі декларації ПДВ звіту F/J0217020 – Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ

Внесено зміни в автозаповнення декларації з ПДВ (J/F0200120) та додатку 1 (J0200520, F0200420)

Реалізовано можливість автоматичного заповнення банківських реквізитів Додатка 4 (J/F0299820) податкової декларації з податку на додану вартість 

Реалізовано конвертацію даних з 19 версії (J/F0200119) в нову 20 версію (J/F0299820) декларації з податку на додану вартість

Фінансова звітність:

Доопрацьовано функцію автозаповнення фінансових звітів: J0902203, J0902303, J0902703

Реалізовано автозаповнення показників попереднього періоду звіту J0902203 – Звіт про фінансовий стан (Баланс)

Реалізовано автозаповнення показників попереднього періоду звіту J0902303 – Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід(Звіт про фінансові результати)

Реалізовано автозаповнення показників попереднього періоду звіту J0903701 – Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

Доопрацьовано функціонал програми:

Додано можливість фільтрувати та відображати лише помилкові рядки для табличного режиму відображення звітів

Реалізовано відображення підказок під час наведення курсора на помилкову комірку рядку для табличного режиму відображення звітів

Реалізовано автоматичне формування пакету, до складу якого входить головний звіт, під час створення додатку для звіту J0312104 – Додаток до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Реалізовано контроль на відповідність коду УКТЗЕД/ДКПП в ПН/РК та коду в поданій таблиці J/F1312302 – Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатні для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН для звіту J/F1201009 – Податкова накладна та його додатку J/F1201209 – Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2)         

Реалізовано можливість відображення данних співробітника (ПІБ та ІПН) для відповідного рядка камеральної перевірки звіту J/F3040611 – Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

Додано відображення кольором не прийнятих РК в пов’язаних артефактах до ПН

Доопрацьовано механізм створення копії звіту. Додано відображення кольором ДПІ у разі невідповідності даним, внесеним в налаштуваннях підприємства, та додано інформаційне повідомлення про назву та код ДПІ на бланку копії звіту

Додано можливість вибору причин коригування під час створення РК на основі ПН

Доопрацьовано механізм формування пакету звіту J/F1303301 – Заява щодо ліцензії на виробництво з додатком J/F1360102 – Документ довільного формату

Додано можливість вибору апострофів з довідника як в довіднику УКТЗЕД

Оптимізовано відображення списку звітів

Змінено домен для он-лайн оплат на liqpay.ua

Реалізовано можливість автозаповнення на основі додатків звіту F/J1303301 – Заява щодо ліцензії на виробництво

Оптимізовано імпорт до вкаладки “Нові квитанції та повідомлення ДФСУ” витягів: F/J1403501 – Рішення про недоліки та F/J1403601 – Копія розпорядження 

Реалізовано можливість імпорту підписаної РК, експортованої зі стороннього програмного забезпечення

Доопрацьовано імпорт та автоматичне заповнення співробітниками звіту F/J3040611 – Таблиця 6. Додатка 4.Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

Реалізовано можливість задавати період ПН при створенні на основі первинного документа

Оновлено common_types.xsd ДФС

Оновлено перелік друкованих бланків звітів

————————————————

Довідники:

Оновлено довідник “Податкова інспекція” зміни від 12.06.2018

Оновлено довідник “Пільги” згідно змін від 30.05.2018

————————————————

Виправлено помилки:

Виправлено помилку в роботі компоненти SpreadsheetGear

Виправлено помилку відображення та друку квитанції замість Рішення комісії з питань рогляду скарг

Виправлено помилку імпорту квитанції/рішень у відповідності до чар-коду, а не до назви

Виправлено помилку введеня назви головного підприємства більшої за 100 символів в налаштуваннях філії

Виправлено помилку фільтрації по числовим полям в списку звітів

Виправлено помилки при перевірці імпортованих пн/рк зі списку “Накладні”

————————————————

Додано форми ДФСУ:

J/F0200120 – Податкова декларація з податку на додану вартість

J0200520/F0200420 – Додаток 1. Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість

J/F0215220 – Додаток 2. Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду

J0200620/F0200520 – Додаток 3. Розрахунок суми бюджетного відшкодування

J/F0299820 – Додаток 4. ЗАЯВА про повернення суми бюджетного відшкодування

J/F0215120 – Додаток 5. Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів

J/F0299320 – Додаток 6. Довідка подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів

J/F0215720 – Додаток 7. Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях

J/F0215820 – Додаток 8. Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8)

J/F0215320 – Додаток 9. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг

J/F0217020 – Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ            

J0902203 – Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

J0902303 – Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)        

J0902603 – Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)       

J0902703 – Звіт про рух грошових коштів за прямим методом             

J0902803 – Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом        

J/F1403501 – Рішення про недоліки

J/F1403601 – Копія розпорядження

J/F1303201 – Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі

J/F1403201 – Витяг з ліцензійного реєстру про наявність додатка до ліцензії на право оптової торгівлі        

J/F1303101 – Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі

J/F1403101 – Витяг з ліцензійного реєстру на право оптової торгівлі

Додано форми ФСС з ТВП:

C0102101 – Договір про подання електронних документів до Фонду

Змінено форми ДФСУ:               

J0902202 – Звіт про фінансовий стан банку (Баланс)

J0902302 – Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку (Звіт про фінансові результати)

J0902602 – Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал)

J0902702 – Звіт про рух грошових коштів банку за прямим методом

J/F1303101 – Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі

J/F1303201 – Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі

J/F1303301 – Заява щодо ліцензії на виробництво

Змінено форми ПФУ:

Е04І – Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів

P08B – Відомості про осіб, які підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації

Змінено форми звітності державних підприємств

S3000308 – Звіт про виконання фінансового плану підприємства

Змінено форми первинних документів:

PD1C8201 – Акт (без ПДВ)

PD1C8202 – Акт (ціна без ПДВ)

PD1C8203 – Акт (ціна з ПДВ)

PD1C8204 – Рахунок на оплату (без ПДВ)

PD1C8205 – Рахунок на оплату (ціна без ПДВ)

PD1C8206 – Рахунок на оплату (ціна з ПДВ)

PD1C8207 – Видаткова накладна (без ПДВ)

PD1C8208 – Видаткова накладна (ціна без ПДВ)

PD1C8209 – Видаткова накладна (ціна з ПДВ)

Змінено логічні перевірки для звітів ДФСУ:

F0200119 – Податкова декларація з податку на додану вартість          

J/F1201209 – Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2)        

J/F3040611 – Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам       

J/F0810501 – Додаток 5. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води


Вас може зацікавити