1 Грудня 2017 р.

Арт-звіт плюс версія 5.1.1

Шановні користувачі!


Повідомляємо Вам, що оновилася версія КП Арт-Звіт Плюс, актуальна версія 5.1.1.

———————–
Зміни у версії 5.1.1:
———————-
Додано функціонал:
Реалізовано збереження графічного відображення ЕЦП підписантів при експорті звітів у формат .pdf 
Реалізовано відображення штампу “Зареєстровано” для податкових накладних, які зареєстровані в ЄРПН, при експорті таких накладних у формат .pdf 
Додано автозаповнення показників попереднього періоду для фінансової звітності (S0110011 – 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва; S0111003 – 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва; J0902202 – Звіт про фінансовий стан банку (Баланс); J0902302 – Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку (Звіт про фінансові результати); J0902702 – Звіт про рух грошових коштів банку за прямим методом; S0100113 – Ф1.Баланс; S0100213 – Ф2.Звіт про фінансові результати; S0100309 – Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); S0103353 – Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом))
Додано автоматичне заповнення для звіту F/J1201508 – Реєстр отриманих та виданих податкових накладних 
Додано можливість оновлення програми з командної консолі
Додано можливість відображення порядкового номера та даних співробітника/контрагента для відповідного рядка камеральної перевірки звіту
Додано імпорт звіту 1-ПВ (міс.) в форматі .zdi
Додано експорт в формат .xls даних по податковим накладним 
Додано можливість перевірки підписів для квитанцій
Оновлено кореневі сертифікати АЦСК “Україна”
Оновлено перелік звітів для ліцензії КП Арт-Звіт Лайт для юридичних осіб неплатників ПДВ
Оновлено common_types для ДФС (від 27.11.2017)
Доопрацьовано зміну статусу в списку “Накладні” для ПН/РК, по яким отримано квитанцію №2 та рішення про реєстрацію за результатами розгляду скарги 
Доопрацьовано створення пакету J/F1312302 лише з одним додатком J/F1360102 згідно змін до  Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджених Наказом Міністерства фінансів України № 926 від 09.11.2017 
Доопрацьовано текст повідомлення під час імпорту звіту, в якому відсутні теги
Доопрацьовано імпорт даних з DBF
Додані колонки до списків:
Додано колонку “Статус за квитанцією” для списку “Накладні”
Додано колонку “Автор” до списку звітів та накладних
Додано колонку з реєстраційним номером в переліку звітів, акцизних накладних та товаро-транспортних накладних
Доопрацьовано утиліту для адміністрування:
Для ролі, який в утиліті видано права “Робота в монопольному режимі/моніторінг”, додано можливість проводити моніторінг дій інших користувачів 
Додано повідомлення “Відбувається оновлення програми”, яке виводиться користувачу під час спроби запустити програму у разі її оновлення адміністратором
Додано можливість користувачам оновлювати звітні форми без надання їм прав адміністратора
Додано можливість копіювати та редагувати існуючі ролі з метою створення на їх основі нових
————————————————
Довідники:
Для довідника “Співробітники” надано можливість вводу номеру id-паспорта з послідуючим відображенням цих даних у звіті ЄСВ
Довідник УКТЗЕД. Додано інформацію про участь коду УКТЗЕД у системі моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР)
Довідник контрагентів. Надано можливість створювати декілька контрагентів із однаковим умовним ІПН
Оновлено довідник “Максимальна та мінімальна заробітна плата” на 2018 рік
————————————————
Виправлено помилки:
Виправлено помилку створення не в поточному періоді звіту F/J1201009 – Податкова накладна 
Виправлено помилку чутливості до регістру логінів користувачів
Виправлено помилку відображення у списку запиту J/F1303801 – Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників за ф. № 1 – ЗРС
Виправлено помилку вкладення PDF-файлу у форматі Base64 в додатку J/F1360102 до звіту J/F1312602 – ПОВІДОМЛЕННЯ щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК  
Виправлено помилку імпорту файлів квитанцій без розширення
Виправлено помилку, що виникає при виборі будь-якого звіту ПФУ в вікні створення звітів
Виправлено помилку експорту додатку J0111816 – Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства в PDF-формат та xls-формат до звіту J0100116 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
Виправлено помилку вибору за основу звіту під час автозаповнення статистичних звітів за відповідний період
Виправлено помилку збереження та відображення даних налаштувань співробітників з розділу “Персоніфікація” 
Виправлено помилку відображення у списку “Накладні -> Первинні документи” форми первинних документів PDBD0001
————————————————
Додано форми ДФСУ:
J/F1391401 – Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів
J/F1491401 – Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів  
J/F1392001 – Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів  
J/F1391103 – Заява про реєстрацію електронного цифрового підпису  
J/F1303801 – Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників (Форма № 1-ЗРС)
J/F1403801 – Довідка з реєстру страхувальників (Форма № 1-ДРС)
J1438101 – Витяг з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи або відокремленого підрозділу) (Форма № 1-ВРС) J/F1303801
F1438201 – Витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) (Форма № 2-ВРС)
F1438301 – Витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) (Форма № 3-ВРС)
Додано форми ДССУ:
S2702911 № 29-сг (річна) “Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду”
Додано первинні документи:
PDKO3A01 – КО-3а. Журнал прибуткових та видаткових касових ордерів
Змінено форми ДФСУ:
J/F1201009 – Податкова накладна
J/F1201109 – Додаток до податкової накладної (Додаток 1)
J/F1201209 – Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2)  
J0303601 – Податкова декларація з транспортного податку  
J/F0299819 – Додаток 4. Заява про повернення суми бюджетного відшкодування  
J/F0800204 – Податкова декларація з рентної плати (місячна)  
J/F1360102 – Документ довільного формату
J/F1203002 – Акцизна накладна
J/F1203102 – Розрахунок коригування показників до акцизної накладної
Змінено форми ДССУ:
S2702009 – № 9-б-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__ року  
S0400409 – № 1-ПЕ (місячна). Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості  
S2701711 – № 1-риба (річна). Звіт про добування водних біоресурсів
Змінено первинні документи:
PD1C8201 – Акт (без ПДВ)
PD1C8202 – Акт (ціна без ПДВ)
PD1C8203 – Акт (ціна з ПДВ)
PD1C8204 – Рахунок на оплату (без ПДВ)
PD1C8205 – Рахунок на оплату (ціна без ПДВ)
PD1C8206 – Рахунок на оплату (ціна з ПДВ)
PD1C8207 – Видаткова накладна (без ПДВ)
Змінено логічні перевірки для звітів ДФСУ:
J/F0200119 – Податкова декларація з податку на додану вартість  
J/F1201009 – Податкова накладна  
J/F3000411 – Додаток 4. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів. Перелік таблиць звіту
J/F3040111 – Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску
J3040211 – Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб
J3040311 – Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу
J/F3040411 – Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення
J/F3040511 – Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб
J/F3040711 – Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
J3040811 – Таблиця 8. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства
J3040911 – Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу
J/F3040611 – Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

Вас може зацікавити