8 Квітня 2024 р.

Оновлення програми Арт-Звіт Pro до версії 5.7.11

news-img1

Шановні користувачі!


Повідомляємо Вам, що оновилася версія програми Арт-Звіт Pro, поточна версія 5.7.11

———————–

Зміни у версії 5.7.11:

———————-

Додано функціонал:

Нові форми фінансової звітності, що подаються до Єдиного вікна. Початок дії – 01.04.2024 р.:

На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2023 року № 659 «Про внесення змін до Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку»

Реалізовано автозаповнення показників попереднього періоду для нових версій фінансової звітності, що подаються до Єдиного вікна

========================================================

Інший функціонал:

Доопрацьовано механізм підписання звіту F0100214 – Податкова декларація про майновий стан і доходи

Доопрацьовано механізм конвертації для звітів, що подаються як копії за неосновним місцем обліку платника податків

========================================================

Довідники:

Оновлено довідник “Категорія застрахованої особи”

Оновлено довідник “Кодифікатор забруднюючих речовин” від 01.01.2024

———————————————–

Додано шаблони звітних форм ДПСУ:

S0100115 – Ф1. Баланс

S0100215 – Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100311 – Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0103355 – Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

S0104010 – Ф4. Звіт про власний капітал

S0105009 – Ф5. Примітки до річної звітності

S0106007 – Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

S0110014 – 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

S0111007 – 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства

———————————————–

Додано шаблони звітних форм НФУ до НБУ:

LRF01001 – Дані регуляторного балансу

LRF02001 – Дані про позабалансові зобовʼязання

LRF04001 – Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

LRF05001 – Дані про грошові кошти та їх еквіваленти

LRF06001 – Дані про субординований борг фінансової компанії

LRF07001 – Дані про залучені кошти

LRF08001 – Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LRG01001 – Дані про договори та операції за гарантіями

LRG02001 – Дані про портфель за зобовʼязаннями за наданими гарантіями

LRI01001 – Дані про договори та операції факторингу

LRL01001 – Дані про договори та операції фінансового лізингу

LRN01001 – Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

LRN02001 – Дані про компенсації та дорогоцінні метали

LRR01001 – Дані про договори та операції за наданими кредитами

———————————————–

Змінено шаблони первинних документів:

PD1C8201 – Акт (без ПДВ)

PD1C8202 – Акт (Ціна без ПДВ)

PD1C8203 – Акт (Ціна з ПДВ)

PD1C8204 – Рахунок на оплату (без ПДВ)

PD1C8205 – Рахунок на оплату (Ціна без ПДВ)

PD1C8206 – Рахунок на оплату (Ціна з ПДВ)

PD1C8207 – Видаткова накладна (без ПДВ)

PD1C8208 – Видаткова накладна (Ціна без ПДВ)

PD1C8209 – Видаткова накладна (Ціна з ПДВ)

Вас може зацікавити