7 Жовтня 2021 р.

Оновлення програми Арт-Звіт Pro до версії 5.6.15

news-img1

Шановні користувачі!


Повідомляємо Вам, що оновилася версія програми Арт-Звіт Pro, поточна версія 5.6.15

———————–

Зміни у версії 5.6.15:

———————-

Додано функціонал:

Реалізовано імпорт даних з dbf-файлів для Додатків 1-6 для звіту J0510507 – Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на основі довідника прийнятих/звільнених співробітників

Додано механізм автоматичного заповнення для додатка 4 ДФ J/F0510407 – Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

Доопрацьовано механізм формування звіта з продажів CX010001 в розрізі проданих товарів/послуг за добу для розділу “Моніторинг РРО”

Реалізовано механізм автозаповнення показників попереднього періоду для фінансової звітності, що подається до системи “Єдине вікно подання електронної звітності”:

S0110013 – 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

S0111005 – 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

S0100114 – Ф1.Баланс

S0100214 – Ф2.Звіт про фінансові результати

S0100310 – Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

S0103354 – Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Додано механізм автозаповнення коду та повної назви території за КАТОТТГ (юридичні) для звітів МЕУ

————————————————

Довідники:

Оновлено довідник “Умовні причини коригування” від 24.09.2021

Оновлено довідник (НБУ) S130 зміни від 29.09.2021

————————————————

Додано шаблони звітних форм ДПСУ:

J1312103 – 1-ОПП. Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

Додано шаблони звітних форм МЕУ:

SS100154 – 1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS110013 – 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS104009 – Ф4. Звіт про власний капітал

Змінено шаблони звітних форм ФССУ:

C1100101 – Заява-розрахунок для надання матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП

Змінено логічні перевірки для шаблонів звітних форм ДПСУ:

J/F0500107 – Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0100119 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Змінено логічні перевірки для шаблонів звітних форм НФУ до НБУ:

IR101001 – IR10 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

Вас може зацікавити