19 Жовтня 2020 р.

Звітність МСФЗ в єдиному електронному форматі iXBRL

news-img1

Шановні користувачі!


Ви, мабуть, вже звернули увагу, що в програмі Арт-Звіт Pro у версії 5.5.19 з’явилась можливість створення фінансової звітності за МСФЗ на основі таксономії у форматі іХBRL.

Нагадаємо, що відповідно до частини другої статті 12¹ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, що становить близько 5000 українських підприємств.


Згідно з частиною п’ятою статті 12¹ Закону підприємства, зазначені у частині другій цієї статті, складають і подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складені на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, подається до порталу Система фінансової звітності.


Таксономія у форматі UA XBRL МСФЗ є адаптованою для подання звітності в Україні. Існує два напрями української таксономії UA XBRL МСФЗ:

  • загальна Таксономія (General Taxonomy);
  • Таксономія для банківського та страхового секторів (Insurance Taxonomy).

В Арт-Звіт Pro наразі наявні шаблони для формування General Taxonomy – 210-310 (фінзвітність, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений згідно з розподілом активів та зобов’язань на поточні/непоточні разом з іншими звітами та примітками).

Основними перевагами нашої розробки є:

  • можливість формування пакету форм “Загальна таксономія 210_310” та його підписання у форматі iXBRL;
  • зручне та зрозуміле представлення форм внесення показників;
  • експорт документів у PDF-формат, що надає можливість оприлюднення річної фінансової звітності на власній веб-сторінці відповідно до вимог чинного законодавства України;
  • розрахунок за формулами для усього пакету звітності.

Вас може зацікавити