8 Лютого 2021 р.

Нововведення з 1 березня 2021 року. Чого чекати і як звітувати?

news-img1

Шановні користувачі!


Березень 2021 року обіцяє бути насиченим на нововведення та події, зокрема 01 березня 2021 року наберуть чинності наступні звітні форми:


1. Податкова накладна та розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

На вимогу Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” № 466-IX, Мінфін наказом від 02.12.2020 р. №734 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 26.01.2021 р. за №100/35722) виклав у новій редакції форми Податкової накладної та Розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

Наказ опубліковано в “Офіційному віснику України” № 8 від 02.02.2021.

Наказом внесено зміни до Порядку заповнення податкової накладної. Зокрема, зазначено, що у рядку “код” ПН зазначається ознака джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи:

 • 1 – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 • 2 – Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО);
 • 3 – реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);
 • 4 – серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Рядок “код” заповнюється у разі заповнення рядка “Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта” податкової накладної.

Також уточнено, що кількість найменувань поставлених товарів/послуг у одній податковій накладній не може перевищувати 99999 позицій (раніше – 9999).


2. Податкова декларація з ПДВ з додатками:

Тим же Наказом №734 Мінфіну внесено зміни і до Декларації з ПДВ (з додатками). Зокрема:

 • Додаток 1. Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)
 • Додаток 2. Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)
 • Додаток 3. Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
 • Додаток 4. Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)
 • Додаток 5. Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)
 • Додаток 6. Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)
 • Додаток 7. Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)
 • Додаток 8. Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8).

Крім того, внесено зміни до Порядку заповнення податкової звітності з ПДВ.

Зокрема:

 • скасовано додаток 1 до Порядку „Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду”;
 • у новій редакцій викладено Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування;
 • спрощено процедуру заповнення звітності з ПДВ шляхом об’єднання додатків 1 та 5 до декларації з ПДВ та, відповідно, скасування обов’язку щодо відображення розшифровки податкових зобов’язань платника податку за звітний період у розрізі контрагентів, що заповнюються платниками податку у таблиці 1 додатка 5 до податкової декларації з ПДВ;
 • доповнено додаток 4 до декларації з ПДВ інформацією стосовно відомостей щодо зміни поточного рахунку платника податків, яка, відповідно, дасть змогу уникнути непорозумінь при поверненні суми бюджетного відшкодування у разі зміни поточного рахунку такого платника податку, зазначеного в раніше поданій ним заяві у додатку 4 до декларації з ПДВ тощо.

3. Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Також підкориговано форму розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України. Слова “ініціали та прізвище” замінено словами “Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ”.


4. Декларація платника єдиного податку четвертої групи

Наказом Мінфіна № 752 від 09.12.2020 “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578” внесено зміни у Декларацію платника єдиного податку четвертої групи.


5. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

01.12.2020 р. набрав чинності Наказ Мінфіну від 29.10.2020 р. № 649 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінфіну України від 13 червня 2016 року № 544», зареєстрований у Мін’юсті 18.11.2020 р. за № 1143/35426 (далі — наказ № 649), яким затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897.

Згідно з п. 46.6 ст. 46 ПКУ якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Враховуючи зазначене, платникам податку на прибуток підприємств необхідно подавати декларацію за оновленою формою, починаючи зі звітного (податкового) періоду — І квартал 2021 року.

Вас може зацікавити