11 Січня 2022 р.

е-ТТН. Впровадження з 1 серпня 2022 року

news-img1

Шановні користувачі!


Міністерство інфраструктури України інформує, що наказом Мінінфраструктури від 07 травня 2020 р. № 301, зареєстрованим в Мін’юсті 09 липня 2020 р. за № 644/34927, затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної, яким встановлено процедуру впровадження та умови функціонування електронного документообігу і реєстрації товарно-транспортної накладної в електронній формі (далі – е-ТТН) в системі електронного документообігу е-ТТН та який регулює відносини, що виникають під час реалізації експериментального проекту. Крім того, Законом України від 03 червня 2021 року № 1534-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» впроваджується реєстр товарно-транспортних накладних.

На сьогоднішній день Порядок ведення та надання інформації з реєстру ТТН знаходиться на стадії розробки.

Початок тестової експлуатації системи е-ТТН заплановано на квітень 2022 року. А перехід на обов’язкове використання е-ТТН на серпень 2022 року.

Проєкт реалізується за підтримки USAID/UK aid проєкту “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS”.


Хто буде зобов’язаний застосовувати е-ТТН?

Відповідно до ЗУ «Про автомобільний транспорт» електронна ТТН – єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу, обліку виконаної роботи, який є обов’язковим для оформлення та підписання усіма учасниками процесу перевезень – вантажовідправником, перевізником та вантажоотримувачем. 

Тобто, мова йде про обов’язковість застосування е-ТТН для всіх учасників вантажоперевезень, а не для всіх учасників руху. Крім того, у Наказі №413 зазначено, що якщо ТТН використовується в електронному вигляді, то і супровідні документи мають бути електронні.

Проєктом ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо запровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі» пропонується звільнити внутрішні вантажні перевезення від оформлення е-ТТН у разі:

  • здійснення суб’єктами господарювання технологічних перевезень вантажів в межах одного виробничого об’єкта без виїзду на автомобільні дороги загального користування; перевезення суб’єктами господарювання вантажів між належними їм виробничими, торговими або складськими приміщеннями, з використанням власних вантажних автомобілів, без залучення автомобільного перевізника;
  • перевезення вантажу на адресу споживача, якому вантаж підлягає передачі на умовах доставки за наявності між таким споживачем і продавцем договору та/або розрахункового документу, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів»;
  • перевезення вантажів фізичними особами з одночасним дотриманням таких умов: перевезення здійснюється вантажним автомобілем, що належить на праві власності фізичній особі; перевезення вантажу здійснюється фізичними особами з метою його використання для особистих побутових потреб або вантаж становлять речі, які за своїми якісними та кількісними характеристиками призначені для задоволення господарсько-побутових потреб фізичної особи

Як буде здійснюватися контроль за наявністю е-ТТН у водіїв?

На даний момент, навіть використовуючи е-ТТН, перевізник зобов’язаний мати одну копію ТТН в паперовому вигляді, оскільки Державна служба України з безпеки на транспорті ще не обладнана технічно для того, щоб повністю здійснювати перевірку е-ТТН. 

Проте до 1 серпня 2022 року планується усунути цю перешкоду і всі примірники е-ТТН будуть електронні.

Дані про е-ТТН міститимуться у реєстрі товарно-транспортних накладних Міністерства інфраструктури України – спеціалізованій електронній базі даних з реєстрації товарно-транспортних накладних в електронній формі учасниками вантажних перевезень.


Чи потрібні будуть КЕП для всіх учасників вантажних перевезень ТТН? Зокрема, для комірників, які відпускають та приймають товар, для водія та інших?

Кваліфіковані електронні підписи (КЕП) необхідні будуть від усіх учасників процесу перевезень, тобто для вантажовідправника, перевізника та вантажоотримувача, або їх представників.

КЕП повинні бути в осіб-представників учасників е-ТТН, що відповідальні за здійснення господарських операцій на кожному етапі перевезення.

Щонайменше має бути один підпис (КЕП) від учасника, але є можливість накласти КЕП двом і більше представникам учасника. Наприклад, від імені вантажовідправника документ можуть підписати комірник, бухгалтер та директор.

Загалом схема створення, використання і закріплення е-ТТН за допомогою електронного підпису виглядає таким чином.

Після завантаження вантажу вантажовідправник оформлює е-ТТН за допомогою свого гаджета, прикріплює супровідні документи на вантаж та підписує е-ТТН за допомогою КЕП. Одразу після цього е-ТТН автоматично реєструється у реєстр товарно-транспортних накладних Міністерства інфраструктури України і стає доступною для всіх учасників процесу перевезення.

Перевізник отримує е-ТТН, перевіряє вантаж і підписує е-ТТН за допомогою КЕП. Від цього статус е-ТТН у ЦБД змінюється і вантаж може вирушати до пункту призначення.

Вантажоотримувач перевіряє за е-ТТН стан вантажу, приймає вантаж та підписує е-ТТН за допомогою КЕП. Таким чином, статус е-ТТН у ЦБД оновлюється, а життєвий цикл е-ТТН завершується.


Як потрібно буде наводити в е-ТТН параметри транспорту із зазначенням довжини, ширини, висоти, загальної ваги, у тому числі з вантажем, та маси брутто?

Ключовими параметрами в е-ТТН є вага вантажу і кількість місць, які займає вантаж. Цього достатньо для розуміння перевізника. Інформація про розмір вантажу (довжину, ширину, висоту) в е-ТТН буде зайвою.

  • При перевезенні вантажу однієї компанії від відправника до отримувача (з пункту А в пункт Б) одним транспортним засобом  – е-ТТН формується та заповнюється відправником вантажу.
  • Вага вантажу, що вноситься в е-ТТН, не повинна перевищувати норми, встановлені у п. 22.5 Правил дорожнього руху.
  • При оформленні товарно-транспортної накладної вантажовідправник зазначає, зокрема, обов’язкові реквізити про транспортний засіб (марка, модель, тип, реєстраційний номер автомобіля, причепа/напівпричепа), його параметри із зазначенням довжини, ширини, висоти, загальної ваги, у тому числі з вантажем, та маси брутто.
  • Збірний вантаж. При перевезенні вантажу двох и більше компаній відправник товару має затвердити масу вантажу та надати цю інформацію перевізнику, який формує та заповнює е-ТТН. Відповідальність за порушення встановлених вагових норм у такому випадку несе перевізник.

Сучасні транспортні засоби обладнані датчиками ваги. Перевізник в будь-який час може перевірити вагу транспортного засобу та вантажу.

  • Вантажовідправник несе відповідальність у разі внесення недостовірних даних (інформація про вантаж не відповідає фактично завантаженому).

 

Вас може зацікавити