23 Лютого 2018 р.

Арт-звіт плюс версія 5.1.6

Шановні користувачі!


Повідомляємо Вам, що оновилася версія КП Арт-Звіт Плюс, актуальна версія 5.1.6.

———————–

Зміни у версії 5.1.6:

———————-

Додано функціонал:

Оптимізовано роботу з вікнами.

Реалізовано табличне представлення для ПН/РК

Доопрацьовано представлення в табличному режимі для звіту ЄСВ

Реалізовано автозаповнення звіту J/F0602006 – Декларація з плати за землю

Змінено меню при підписанні/знятті підпису для звітних документів

Вікно повідомлень. Змінено назву вкладки “Попередження” на “Камеральна перевірка” для вікон зі звітами

Додано відмітку “перевірка доступності оновлення” у вікні “Завантаження” під час оновлення програми

Додано автозаповнення поля з назвою контролюючого органу для звіту J0303307 – Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній звітний (податковий) рік

Банківська звітність. Додано можливість підписувати квитанцію №2 відповідальними особами

Список звітів. Додано колонку з кодом КОАТУУ до списку звітів

Збільшено кількість символів в полях з метою коректного експорту та відображення даних в pdf-файлах для звіту J/F0602006 – Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Звітність державних підприємств. Заблоковано відправку звіту S3000308 – Звіт про виконання фінансового плану підприємства

Доопрацьовано утиліту для банківської звітності

Доопрацьовано автоматичне створення/копіювання пакету звіту J/F0217019 – Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ

Доопрацьовано відправку звітів. На головну панель додано кнопку “Відіслати через сервіс” та переіменовано кнопку “Відіслати” на “Відіслати поштою”

Доопрацьовано відображення даних списків звітів та довідників. Надано можливість встановлювати шрифт, зазначений в налаштуваннях підприємства, для табличного режиму та довідників

Доопрацьовано консолідацію даних звітів підрозділів для звітів S0301011 – 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” 

Доопрацьовано автозаповнення декларації J/F0200119 – Податкова декларація з податку на додану вартість на основі додатка 2 (J/F0215219). Додано перевірку наявності успішної квитанції №2 для головного звіту пакету

Доопрацьовано механізм імпорту квитанцій в програму

Доопрацьовано утиліту для адміністрування. У формі створення надано можливість відображати усі звіти в межах ліцензії, звіти на які в користувача немає прав помічені курсивом

————————————————

Довідники:

Додано довідник «КВЕД для розподілу призначення передових технологій» для звіту S0400409 – № 1-ПЕ (місячна). Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості

Оновлено довідник “Договори з ДФС”. Для окремих територіальних органів ДФС, договори з якими відсутні на субсайті, додано номер та дату договору з ОДПІ, до якої вони структурно підпорядковані

Оновлено довідник “Податкова інспекція”, зміни від 31.01.2018

Оновлено довідник “Банк” зміни від 16.01.2018

Оновлено довідник “Типи об’єктів оподаткування”, зміни від 25.01.2018     

Оновлено довідник “Номенклатура продукції промисловості”         

Оновлено довідник “Бюджетний класифікатор згідно наказу Мінфіну №1175 від 29.12.2017             

Оновлено довідник “Класифікація видів цільового призначення земель”   

Оновлено довідник “Країни”, зміни від 17.01.2018     

Оновлено довідник “Класифікатор характерів угод”

Оновлено довідник “252.20. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин”, зміни на 2018 рік    

Оновлено довідник “253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин” згідно змін ставок податку, затверджених Законом України № 2245-VIII          

Оновлено довідник “Кодифікатор забруднюючих речовин”, зміни на 2018 рік         

Оновлено довідник «КВЕД для розподілу призначення передових технологій»    

Оновлено довідник “Ставки рентної плати за спеціальне використання води (ст.255.5.1, 255.5.2, 255.5.5, 255.5.6, 255.5.7)”            

Оновлено довідник “Категорії відходів”, зміни на 2018 рік    

Оновлено довідник “КОАТУУ”, зміни від 18.12.2017  

Оновлено довідник “Підстави припинення трудових відносин”, зміни від 14.02.2108

————————————————

Виправлено помилки:

Виправлено помилку під час створення запиту на сертифікат, яка виникала при збереженні файлу

Виправлено помилку експорту квитанції до імпортованої ПН/РК за умови відсутності продавця в базі

Виправлено помилку збереження імпортованих помилкових звітів

Виправлено помилку роботи з динамічними таблицями для звіту S0400116 – Структурне обстеження підприємства

Виправлено помилку, яка виникала під час оновлення програми у разі, якщо утиліта для адміністрування була запущена 

Виправлено помилку камеральної перевірки пакету звітів під час перевірки зі списку звітів (без відкриття пакету звітів)

————————————————

Додано форми ДФСУ:

J0903502 – Звіт про власний капітал (форма № 4-дс)  

J0903202 – 1-дс. Баланс              

J0903302 – 2-дс. Звіт про результати фінансової діяльності     

J/F1312002 – 20-ОПП. Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність         

J0903402 – 3-дс. Звіт про рух грошових коштів              

J0903601 – Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс)

Додано форми ДССУ:

S0500510 – 5-ЗЕЗ (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування”  

S2105109 – 51-ца (місячна) “Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства”

S0601313 – 1-опт (квартальна) “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”       

S0501408 – 14-ЗЕЗ (квартальна) “Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу”

Додано форми первинних документів:

PDVKO002 – Видатковий касовий ордер          

PDPKO002 – Прибутковий касовий ордер        

PDKO3A02 – КО-За. Журнал прибуткових та видаткових касових ордерів     

PDKO4002 – Аркуш касової книги

Додано форми ПФУ, які не приймаються в електронному вигляді

P04B – Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України

Змінено форми ДФСУ:               

J/F1201009 – Податкова накладна

J/F1201209 – Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2)        

F3060111 – Таблиця 1. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

F3060211 – Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком

F3060311 – Таблиця 3. Відомості про збільшення або зменшення сум зобов’язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки (звірки)              

J/F1392001 – Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів   

J0302104 – Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

J/F3040511 – Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб

J/F3040611 – Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

J/F3040711 – Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

J3040811 – Таблиця 8. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною

J3040911 – Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J0103803 – Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи           

F0100109, F0100110 – Податкова декларація про майновий стан і доходи (підприємця або особи, яка припинила підприємницьку діяльність)

F0100209, F0100210 – Податкова декларація про майновий стан і доходи (громадянина або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)     

J0170801 – (річний базовий звітний період). Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7

J0178101 – Додаток ПН до рядка 13 Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7

J0178301 – Додаток ВД до рядків 03.1 ВД – 03.4 ВД, 05.1 ВД – 05.4 ВД Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7   

J/F1312001, J/F1312002 – 20-ОПП. Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність           

J/F0302004 – Податкова декларація екологічного податку     

J/F0217019 – Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ            

J0170801 – (річний базовий звітний період). Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7      

J0303307 – Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній звітний (податковий) рік         

J/F3001001 – Повідомлення про прийняття працівника на роботу     

J/F0821004 – Додаток 10 до Податкової декларації з рентної плати Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (місячний)        

J0215619 – Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних       

J/F0834102 – Додаток 1 до Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (для споживачів, визначених у підпункті 1.3.1 пункту 29 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України)

J/F0834202 – Додаток 2 до Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (для населення)              

J/F0700601 – Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

Змінено форми ДССУ:

S1499201 – Квитанція №2 від ДССУ       

S0401112 – 11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)   

S2600312, S2600313 – 1-КЗР Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S1100111 – 1-екологічні витрати (рік).Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі              

S1803107 – 31-вод (квартальна)             

S1001011 – № 10-зез (квартальна)        

S1001309 – 13-зез. Звіт про прямі інвестиції за кордон              

S1904413 – 4-мтп (річна). Звіт про використання та запаси палива

Змінено форми первинних документів:

PD1C8201 – Акт (без ПДВ)

PD1C8202 – Акт (ціна без ПДВ)

PD1C8203 – Акт (ціна з ПДВ)

Додано логічні перевірки для звітів ДФСУ:

J/F3040611 – Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам       

J0103803 – Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

J0138103 – Додаток до Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.

J/F3040111 – Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску              

Додано логічні перевірки для звітів ДССУ:

S1001011 – № 10-зез (квартальна)        

S1001309 – Звіт про прямі інвестиції за кордон              

S0600316 – 3-торг (квартальна)

Змінено логічні перевірки для звітів ДФСУ:

J/F0500105 – 1 ДФ.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку              

J0100116 – (квартальний базовий звітний період). Податкова декларація з податку на прибуток підприємства     

F3040611 – Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам           

J/F0215319 – Додаток 9. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг

Змінено логічні перевірки для звітів ДССУ:

S0105007 – Ф5. Примітки до річної фінансової звітності

S0106005 – Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності

S0100113 – Ф1. Баланс

S0100309 – Ф3. Звіт про рух грошових коштів

S0104008 – Ф4.Звіт про власний капітал

S0100213 – Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0110011 – 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

S0111003 – 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

S0103353 – Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом

S0200202 – Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності

S0200702 – Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1м2м)

S0200802 – Довідка до форми 1мс,2мс про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади          

S0111003 – 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва             

S1300107 – 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах           

S1002008 – 2-інвестиції. Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів (річна)            

S1401113 – 1-туризм.Звіт про туристичну діяльність

Вас може зацікавити